Link-uri utile
OBLIGATII SI FACILITATI

1-VALOAREA COTIZATIEI LUNARE de membru al CMR este de 30 lei ( art. 1 din Decizia nr. 5/2008 a Consiliului National al CMR).
Neplata cotizatiei pe o perioada de 6 luni se sanctioneaza cu suspendarea calitatii de membru , pana la plata cotizatiei datorate ( art.454 din  legea 95/2006 si art. 90 din  Statutul CMR ).

2-SUNT SCUTITI de la  plata cotizatiei lunare , conform Deciziei nr. 5/2008 a Consiliului National al CMR :

a-medicii care au solicitat suspendarea calitatii de membru al CMR, pe durata suspendarii.
b-medicii carora li s-a aplicat sanctiunea de suspendare a calitatii de membru al CMR, pe durata suspendarii.
c-medicii care au statut de veterani de razboi.
d-medicii detinuti sau internati din motive politice , conform Decretului -lege nr. 118/1990 (art.1 alin.(1) si (2) ) .

3-CAZURI DE SUSPENDARE A CALITATII DE MEMBRU AL CMR

A-Suspendarea pentru motive imputabile persoanei in cauza:
a-suspendare pentru neplata cotizatiei pentru o perioada de 6 luni( art.454 din legea 95/2006)
b-suspendare pentru neincheierea asigurarii de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legala( art. 678 din legea 95/2006 ).
c-suspendarea pentru nerealizarea numarului minim de credite de educatie medicala continua pe parcursul a 5 ani ( art.412( 2 ) din legea 95/2006).

B-Suspendarea pentru motive neimputabile persoanei in cauza
a-Suspendarea la cerere pe o durata de pana la 5 ani