Link-uri utile
ACTE NECESARE

ACTE NECESARE AVIZARII CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL

1-cerere tip
2-dovada detinere spatiu la care se anexeaza schita spatiului cu numerotarea camerelor -original si copie
3-acordul scris al colocatarilor, dupa caz -original si copie
4-autorizatia de libera practica -original si copie
5-dovada achitarii taxei  de avizare

ACTE NECESARE AVIZARII CABINETELOR MEDICALE GRUPATE

1-cerere tip
2-certificatele de inregistrare ale cabinetelor medicale individuale din componenta gruparii -copii
3-contractul de grupare- original si copie
4-certificatele de membru al colegiului pentru fiecare dintre  medicii  titulari ai cabinetelor care intra in grupare -copii

ACTE NECESARE AVIZARII CABINETELOR MEDICALE ASOCIATE

1-cerere tip
2-certificatele de inregistrare ale cabinetelor medicale individuale care intra in asociere-copii
3-contractul de asociere-original si copie
4-certificatele de membru al colegiului  pentru fiecare dintre medicii titulari care intra in asociere-copii

ACTE NECESARE AVIZARII SOCIETATII CIVILE MEDICALE

1-cerere tip
2-autorizatiile de libera practica ale medicilor asociati-copii
3-contractul de societate civila medicala-original si copie
4-statutul societatii civile medicale-original si copie
5-dovada detinerii spatiului-original si copie
6-acordul scris al colocatarilor,dupa caz-original si copie
7-dovada achitarii taxei de avizare


ACTE NECESARE AVIZARII UNITATII MEDICO-SANITARE CU PERSONALITATE JURIDICA ( SOCIETATE COMERCIALA)

1-cerere tip
2-dovada detinerii spatiului insotita de schita spatiului cu numerotarea camerelor si distributia specialitatilor pe camere-original si copie
3-acordul scris al colocatarilor, dupa caz-original si copie
4-certificatul de inregistrare la registrul comertului - original si copie
5-actul constitutiv al societatii -original si copie
6-diploma de medic a administratorului societatii sau diplomele celor 1/3 dintre membrii consiliului de administratie -original si copie
7-declaratia organului de conducere al unitatii prin care se obliga sa respecte independenta profesionala  a medicilor si sa angajeze numai personal medico-sanitar autorizat-original
8-regulamentul de organizare si functionare -original si copie
9-fisele de atributii ale posturilor -original si copie
10-programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii-original si copie
11-dovada achitarii taxei de avizare 

DOCUMENTELE  NECESARE OBTINERII CERTIFICATULUI DE MEMBRU AL COLEGIULUI MEDICILOR
(inclusiv pentru medicii care se transfera de la alt judet)

1 - formular de înscriere;
2 - documentul de identitate - original si copie;
3 - diploma de absolvire a facultătii - copie legalizată;
4 - titlul oficial de calificare în profesia de medic sau după caz documentul care atestă recunoasterea acestuia - original si copie;
5 - dovada exercitării profesiei în ultimii 5 ani, respectiv adeverinta de la locul de muncă, sau dovada atestării competentei profesionale, după caz;
6 - cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenientă;
7 - certificatul de sănătate tip A5 care sa includă si viza medicului psihiatru;
8 - declaratia pe propria răspundere privind inexistenta unei situatii de incompatibilitate sau nedemnitate, prevăzute de lege;
9 - certificatul de căsătorie, dacă este cazul - original si copie;
10 - carnetul de medic rezident completat, stampilat si vizat la zi - original si copie;
11 - dovada finalizării pregătirii în rezidentiat, după caz;
12 - acte care dovedesc dobândirea dreptului de liberă practică potrivit legisla?iei anterioare anului 2005 sau, documentul care atestă recunoasterea acestuia, după caz;
13 - dovada privind achitarea taxei de înscriere.


NEDEMNITATI  IN EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC

Conform dispozitiilor art.382 din legea nr. 95/2006 rpivind reforma in domeniul sanatatii, sunt nedemni pentru a exercita profesia de medic :
A)-medicul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii, in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic si pentru care nu a intervenit reabilitarea .
B)-medicul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia , pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara .

INCOMPATIBILITATI IN EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC

Conform dispozitiilor art. 383 din legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,exercitarea  profesiei de medic este incompatibila cu :
A)-calitatea de angajat sau colaborator al unitatilor de productie ori de distributie de produse farmaceutice sau materiale sanitare .
B)-starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea profesiei medicale.
In termen de 10 zile de la aparitia starii de incompatibilitate , medicul este obligat sa anunte colegiul al carui membru este .